Szügyi Dániel Református Általános Iskola

Az iskola története a kezdetektől napjainkig

Az iskola működésének kezdetét pontosan nem tudjuk meghatározni. A reformáció magyarországi elterjedését követően már az 1560-as években folyhatott itt oktató munka. Hivatalosan 1696-tól jegyzik a rendszeres tanítást, egy tanítóval. Ebben az időben egy sárból, nádból készült egy tantermes épület fogadta a tanulókat. Az 1700-as években a gyarapodó diáklétszám miatt új épületek létesülnek, külön tanítója van már a fiúknak és a lányoknak. Az 1800-as években tovább fejlődik az iskola létszámában, tanítói állás tekintetében, mindezt pedig az iskolaépületek felújítása kíséri.

A jelenlegi iskolaépületek Szügyi Dániel lelkipásztorsága idején 1903-tól 1928-ig épültek meg. A református oktatás az 1948-ban bekövetkezett államosításig folyamatosan zajlott itt. Ekkortól az iskola állami oktatási helyszín lett. A rendszerváltás után 1991-ben állt vissza az intézményben a keresztyén szellemiségű nevelés.

Jelenleg két telephelyen, barátságos, családias légkörben folyik az oktató, nevelő munka. Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges szellemi, testi képességek kibontakoztatása mellett a szilárd értékrendet, szilárdságot, emberséget teremtő lelki fejlődésre.

Bízunk abban, hogy munkatársaink hite, elkötelezettsége, értéktermő tevékenysége nyomán újabb Istenét és hazáját tisztelő és szolgáló generáció növekedhet fel Dévaványa közösségének hasznára és Isten dicsőségére.