Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Az iskola Ványai Ambrusról, Dévaványa tudós papjáról kapta nevét, aki az 1514-es Dózsa-féle parasztfelkelés segítésére induló 200 fős, ványaiakból álló sereget is vezette.

Ennek a Vörösmarty utcai központi iskolaépületnek az ünnepélyes átadására, a két – 1. és 2. számú – általános iskola összevonásával megszülető Ványai Ambrus Általános Iskola tanévnyitójára 1989. szeptember 1-jén került sor. Egy nagy települési összefogás eredményeként, közel másfél éves építkezés után nyíltak ki az új intézmény kapui.

Az iskola alsós központja a volt 2. Sz. Általános Iskola Körösladányi utcai központi épületben lett kialakítva, továbbá a Hajós, a Kossuth, a Bem, valamint a Vass-telepi iskolaépületben is alsós osztályok működtek 25 tanteremmel, valamint a Tompa utcai régi tornaterem használatával.

Az évek során átszervezések történtek, illetve több nyertes pályázatnak köszönhetően újult, korszerűsödött az épület és az oktatást segítő felszereltsége. Az egykor önálló művészeti iskolával összevonásra került. Az utóbbi években a tanulói létszám csökkenésével három telephely megszűnt, illetve az ecsegfalvi tanulók oktatását is ellátja az intézmény.

Az épület egyik különlegessége az aula falát borító monumentális dombormű, amely túzokokat ábrázol.
A mázas kerámia alkotás Takács Győző keramikus iparművész munkája.